Konkurs na dzierżawę terenu "Owocowa plaża" w Zborowie GASTRONOMIA 2022

Zapraszamy do składania ofert w ramach otwartego konkurs na dzierżawę terenu w miejscowości Zborowo nad jeziorem Niepruszewskim – „Owocowa plaża” w Zborowie o powierzchni 80 m2 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną w okresie 1.05.2022 - 30.09.2022 

 

Oferty należy składać osobiście w biurze GOSiR w Dopiewie ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo w godzinach 8.00 – 15.00 

w terminie do dnia 18 lutego 2022 r. do godziny 12.00 

w zamkniętej kopercie z adnotacją: KONKURS – GASTRONOMIA ZBOROWO 2022”