Zielony Punkt Kontrolny

Jesteś tutaj

Zielony Punkt Kontrolny

 

Zielony Punkt Kontrolny (ZPK) to koncepcja udostępniania lasu z wykorzystaniem sieci stałych punktów kontrolnych do uprawiania orientacji turystycznej, rekreacyjnej lub sportowej. Dzięki dokładnej mapie można ćwiczyć orientację w terenie i przy okazji podziwiać piękno przyrody o każdej porze roku.

Projekt zachęca do rekreacyjnego lub sportowego przebycia wybranej trasy z mapą w ręku. Na udostępnionych mapach proponujemy trasy różnej długości. Posiadają one czerwone linie łączące poszczególne punkty, które pełnią funkcję jedynie pomocniczą – odpowiedni wariant dojścia do celu należy wybrać samodzielnie. Przebieg pomiędzy kolejnymi punktami kontrolnymi na trasie jest dowolny i właśnie wybór wariantu stanowi istotę orientacji. Podczas poruszania się po lesie trzeba zwrócić uwagę na informacje znajdujące się na mapie (ścieżki, bagienka, wzniesienia, przebieżność lasu itp.).

Obszar, który został udostępniamy to powierzchnia 2,5 km², na której znajduje się 12 stałych punktów kontrolnych – drewnianych słupków z biało-pomarańczowymi kwadratami i numerami, wyposażonych w perforator – mechaniczny kasownik z igiełkami. Perforatory posiadają różną konfiguracji igiełek, umożliwia to potwierdzenie na papierowej mapie obecności przy punkcie (odbicie perforatora przy kratce z odpowiednim numerem punktu).

Aby skorzystać z projektu zapoznaj się z regulaminem, który znajduje się poniżej:

 1. Korzystanie z projektu jest bezpłatne.
 2. Nie wolno niszczyć słupków ani demontować ich elementów.
 3. Każdy użytkownik korzysta z projektu na własną odpowiedzialność.
 4. Nadleśnictwo nie odpowiada za szkody poniesione podczas korzystania z projektu.
 5. Zabrania się śmiecenia podczas korzystania z projektu.
 6. Prosimy o respektowanie znaków ZAKAZ WSTĘPU umieszczonych na obszarach objętych pracami leśnymi. Przebywanie na ich terenie grozi utratą zdrowia, kalectwem, a w skrajnym przypadku śmiercią.
 • Pobierz mapę w formacie A4 zapisaną w postaci pliku pdf
 • Mapę wydrukuj (format A4) i zabierz ze sobą w teren (Skala jest podana na każdej mapie. 1:10 000 oznacza, że 1 cm na mapie to 100 metrów w terenie).
 • Dostępne są 3 rodzaje tras zależnie od ich długości : rodzinna – łatwiejsza oraz średnie i długie (od 5 km do 10km) w zależności od stopnia zaawansowania i możliwości osób, które korzystają z projektu.
 • Ruszaj na trasę w poszukiwaniu punktów kontrolnych.
 • Obecność na punkcie kontrolnym potwierdź poprzez perforowanie (odbicie) odpowiedniej kratki, znajdującej się w bocznej części mapy.
 • Pamiętaj o tym, by szanować przyrodę.
 • Korzystanie z tras jest bezpłatne

Wszelkie materiały wykorzystane do opracowania tekstu pochodzą ze strony www.forestrun.pl