O nas

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpoczął swoją działalność w 1999 roku.

Jesteś tutaj

Rekreacja na sportowo

 

Naszym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Dopiewo - począwszy od tych najmłodszych a skończywszy na seniorach. Sport, turystyka i rekreacja - to nasza pasja.

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpoczął swoją działalność w 1999 roku. Na początku jako zakład budżetowy w późniejszym czasie przekształcony w jednostkę budżetową.


Obiekty sportowo-rekreacyjne

Hala widowiskowo-sportowa z widownią na 240 osób. Więcej...
Sala ćwiczeń - wymiary 12 x 8,5 m z nawierzchnią typu PULASTIC 2000 RD. Więcej...
Sala konferencyjna - wymiay 12 x 11 m wyposażona w stoły i krzesła na ok. 70 osób. Więcej...
Stadion piłkarski z pełnowymiarową płytą piłkarską i widownią na 230 osób. Więcej...
Dwa kompleksy boisk ORLIK 2012 w Dopiewie i Skórzewie. Więcej...
Teren rekreacyjny z plażą w miejscowości Zborowo położoną nad jeziorem Niepruszewskim. Więcej...

Rola GOSiR

  • zarządzamy powierzonymi obiektami i terenami rekreacyjno-sortowymi
  • inicjujemy, organizujemy i upowszechniamy kulturę fizyczną na terenie Gminy
  • organizujemy zajęcia rekreacyjno-sportowe, zawody oraz różnego rodzaju imprezy o charakterze rekreacyjnym, turystycznych i sportowym
  • współdziałamy ze stowarzyszeniami kultury fizycznej
  • stwarzamy warunki uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym
  • podejmujemy działania zmierzające do rozbudowy bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Dopiewo