Sprawozdania finansowe GOSiR w Dopiewie

Jesteś tutaj

Rok 2018

  1. PDF Bilans jednostki za 2018 rok
  2. PDF Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 rok
  3. PDF Informacja dodatkowa za 2018 rok
  4. PDF Zestawienie zmian w funduszu za 2018 rok