Sprawozdania finansowe GOSiR w Dopiewie

Jesteś tutaj

Rok 2018

  1. PDF Bilans jednostki za 2018 rok
  2. PDF Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 rok
  3. PDF Informacja dodatkowa za 2018 rok
  4. PDF Zestawienie zmian w funduszu za 2018 rok

O nas

Naszym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Dopiewo - począwszy od tych najmłodszych a skończywszy na seniorach. Sport, turystyka i rekreacja - to nasza pasja.

 

Kontakt z nami

  • ul. Polna 1a,
       62-070 Dopiewo
  • Tel: +48 61 814 82 62
  • Email: gosir@dopiewo.pl