Wybór oferenta na wymianę pieców gazowych w hali sportowej GOSiR w Dopiewie

Informujemy iż w toku postępowania wyboru oferenta na usługę wymiany dwóch pieców grzewczych w budynku hali sportowej GOSiR Dopiewo, ul. Polna 1a. łącznie z rozruchem oraz uzyskaniem odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego dokonano wyboru firmy: KOMAK 64-610 Rogoźno Wielkopolskie ul. Poznańska 84A

Poniżej protokół wyboru.

Załączniki: