Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonanie systemu monitoringu na "Owocowej Plaży" w Zborowie

Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej dot. wykonania systemu monitoringu na "Owocowej Plaży" w Zborowie wybrano ofertę:
Zbytel Zbigniew Skrzypczak ul. Topolowa 18, 62-035 Kórnik