Badania geologiczne prowadzone na jeziorze Niepruszewskim

Informujemy, że w dniach 10 - 14 lipca 2018 r. w godzinach 8:00 - 15:00 na jeziorze Niepruszewskim Geofizyka Toruń będzie prowadziła prace geologiczne za pomocą łodzi z zamontowanym
sprzętem specjalistycznym do poszukiwań sejsmicznych.
Baza inżynierów zlokalizowana jest przy przystani wodnej w Zborowie wraz z generatorem prądu.

Geofizyka Toruń jest międzynarodowym kontraktorem geofizycznym, świadczącym usługi w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Centralnej i Południowej oraz na Bliskim Wschodzie. Firma realizuje projekty sejsmiczne
we wszystkich warunkach terenowych, m.in. na pustyniach, w strefach przejściowych, dżunglach, górach i obszarach zurbanizowanych.