ZMIANA CENNIKA Z DNIEM 1 STYCZNIA 2019 ROKU

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 roku zmianie ulega cennik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie.

Obowiązujące umowy zawarte przed wprowadzeniem nowego cennika zostaną aneksowane z naniesieniem nowych kwot zgodnych z cennikiem.

 

W ZAŁĄCZNIKU NOWY CENNIK 2019 

Załączniki: