Zasady korzystania z hali sportowej i sali aerobik podczas epidemii COVID-19

Zasady organizacji i funkcjonowania hali sportowej i sali aerobik w dobie COVID-19.

1. Na terenie danego obiektu nie może przebywać więcej niż 150 osób.
2. W przypadku organizacji turniejów sportowych w liczbę 150 nie wchodzą osoby organizujące dane zawody. Wszystko odbywa się bez udziału publiczności.
3. W zajęciach sportowych brać udział mogą tylko osoby, które nie wykazują objawów chorobowych ( dotyczy to także prowadzących zajęcia )
4.Istnieje możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego, który każdorazowo po każdej grupie winien być dezynfekowany przez zarządce obiektu.
5. Przed wejściem na halę sportową/ salę aerobik należy zdezynfekować ręce. Produkty do dezynfekcji zapewnia zarządca obiektu.
6. Do momentu wejścia na halę sportową / salę aerobik należy zakrywać nos i usta.
7. Obowiązek zasłaniania nosa i ust nie dotyczy osób uprawiających sport.
8. Poza terenem hali sportowej/ sali aerobik obowiązuje zasada dystansu społecznego min. /2m/.
9. W trakcie uprawiania w miarę możliwości zaleca się również zachowanie dystansu /2m/.
10. Wszystkie sprzętu użytkowane podczas zajęć winny być dezynfekowane każdorazowo po użyciu.
11. Zarządca obiektu weryfikuje liczbę osób znajdująca się na terenie obiektu.
12. Zarządca obiektu ma obowiązek zapewnić 15 minutowe przerwy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami.

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.