ZAPYTANIE OFERTOWE wymiana pieców gazowych

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa wymiany dwóch pieców grzewczych w budynku hali sportowej GOSiR Dopiewo, ul. Polna 1a. Łącznie z rozruchem oraz uzyskaniem odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego. Oferty można skłądać do dnia 17 czerwca 2019r. do godz. 14.00 drogą eletroniczną, pocztą, faksem lub osobiście w siedzibie GOSiR w Dopiewie.