TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO W DOPIEWIE

GMINA DOPIEWO - GMINNY OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

ZAPRASZA NA DEBIUT BRYDŻA SPORTOWEGO W HALI W DOPIEWIE – GRAND PRIX PAB ŁĄCZY!!!

 

Cel imprezy:

  1. umożliwienie szerokiej brydżowej społeczności lokalnej rywalizacji przy stolikach brydżowych z czołówką graczy z Wielkopolski
  2. popularyzacja brydża w Wielkopolsce i zwiększenie integracji środowiska skupionego wokół Poznańskiej Asocjacji Brydżowej oraz innych stowarzyszeń będących członkami Wielkopolskiego Związku Brydża Sportowego

Termin i miejsce:

  1. 15.08.2021 (niedziela), początek turnieju – godz. 10.00
  2. Hala Sportowa GOSiR, ul. Polna 1 w Dopiewie

Turnieje w ramach cyklu odbywają się w miejscu i czasie wskazanym w Harmonogramie GP PAB Łączy zamieszczonym na stronie https://www.brydz.poznan.pl/ i/lub http://e-pab.pl/  

Uczestnictwo:

  1. Wpisowe na turniej to koszt 5 zł od gracza. W cenie są zimne napoje (woda, sok)
  2. Pula nagród w każdym turnieju wynosi 2.000 zł
  3. Nagroda specjalna Wójta dla najlepszej pary reprezentującej Gminę Dopiewo

Organizatorzy:

  1. Poznańska Asocjacja Brydżowa działająca przy wsparciu i w porozumieniu z lokalnymi ośrodkami, klubami brydżowymi będącymi członkami PAB lub zrzeszonymi w Wielkopolskim Związku Brydża Sportowego
  2. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie