STYPENDIA SPORTOWE GMINY DOPIEWO 2023

DOPIEWO JUŻ PO RAZ X NAGRODZI MŁODYCH SPORTOWCÓW!

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego Gminy Dopiewo na 2023 rok – ich nabór ruszy 2 stycznia i potrwa do 31 stycznia. Stypendia sportowe dla młodych mieszkańców Gminy Dopiewo będą  wypłacane przez 10 miesięcy 2023 roku w wysokości od 200 do 400 zł - w zależności od „jakości” sukcesów zawodników osiągniętych w br.

Co zrobić aby otrzymać stypendium w 2023 roku? Kandydaci muszą być zameldowanymi mieszkańcami Gminy Dopiewo i nie mogą mieć ukończone 21 lat. Muszą natomiast:

  • uprawiać dyscyplinę olimpijską,
  • być w kategorii wiekowej juniora młodszego, juniora lub młodzieżowca (obowiązuje różny wiek w zależności od dyscypliny - szczegóły dot. kategorii wiekowych regulują regulaminy Systemu Sportu Młodzieżowego w Polsce na stronie www.sport-mlodziezowy.pl regulaminy za 2022 znajdziesz tutaj   /bezpośredni link do regulaminów 2022/
  • spełnić minimum jedno z poniższych kryteriów w 2022 roku:

- brać udział w szkoleniu kadry wojewódzkiej lub szkoleniu centralnym kadry narodowej,

- być w 2022 roku uczestnikiem Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata lub Europy w kategoriach młodzieżowych (junior młodszy, junior, młodzieżowiec),

- zdobyć medal w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Mistrzostwach Polski Juniorów, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski,

- w przypadku uprawiania gier zespołowych - wziąć udział w turnieju finałowym Mistrzostw Polski.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium sportowego Gminy Dopiewo określa Uchwała nr LVII/395/13 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 listopada 2013 roku (z późniejszymi zmianami dotyczącymi wysokości kwot), która dostępna jest w załącznikach poniżej.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć klub sportowy, okręgowy lub narodowy związek sportowy danej dyscypliny, szkoła w której zawodnik pobiera naukę, radny gminy. Formularze dostępne są także na stronie www.dopiewo.pl i w biurze GOSiR w Dopiewie.

Wnioski o stypendium na rok 2023 za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w roku 2022 można będzie składać w terminie od 2 do 31 stycznia 2023 r. w biurze podawczym Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c w godzinach pracy urzędu. Kapituła Stypendium Sportowego Gminy Dopiewo przyzna stypendia w lutym 2023 r. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 61/8148262 lub pisząc e-mail na adres: gosir@dopiewo.pl.