RUSZYŁ NABÓR WNIOSKÓW NA STYPENDIA SPORTOWE ZA 2023 ROK

DOPIEWO XI RAZ NAGRODZI MŁODYCH SPORTOWCÓW
2 stycznia ruszył nabór wniosków o stypendia sportowe dla młodych mieszkańców Gminy Dopiewo. Będą one wypłacane przez 10 miesięcy 2024 roku w wysokości od 200 do 400 zł - w zależności od „jakości” sukcesów zawodników osiągniętych w 2023 roku. Nagrody w lutym przyzna Kapituła Stypendium Sportowego Gminy Dopiewo, w której aktualnie zasiadają: Anna Kwaśnik – przewodnicząca Komisji oświaty, zdrowia, kultury, turystyki, sportu i promocji Gminy Dopiewo, Justin Nnorom – radny Gminy Dopiewo, Marcin Napierała – dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie, Ewa Bąk – członek Rady Sportu, Sławomir Kurpiewski – członek zarządu KS Canarinhos Skórzewo, Katarzyna Krüger-Szczot – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Skórzewie i Małgorzata Rogal-Dropińska – wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dopiewie. Stypendia wręczane są od 2014 r. – łącznie przyznano ich do tej pory już 146, a rekordową ich liczbę (aż 22!) młodzi sportowcy otrzymali w 2020 r. 
Co zrobić, aby otrzymać stypendium w 2024 roku? Kandydaci muszą być zameldowanymi mieszkańcami Gminy Dopiewo i nie mogą mieć ukończone 21 lat.
Muszą także: • uprawiać dyscyplinę olimpijską, • być w kategorii wiekowej juniora młodszego, juniora lub młodzieżowca (obowiązuje różny wiek w zależności od dyscypliny - szczegóły można sprawdzić na stronie www.sport-mlodziezowy.pl w zakładce System Sportu Młodzieżowego), • spełnić minimum jedno z poniższych kryteriów:

  • brać udział w szkoleniu kadry wojewódzkiej lub szkoleniu centralnym kadry narodowej w 2023 roku, być w 2023 roku uczestnikiem Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata lub Europy w kategoriach młodzieżowych (junior młodszy, junior, młodzieżowiec), zdobyć medal w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Mistrzostwach Polski Juniorów, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w 2023 roku, a w przypadku uprawiania gier zespołowych - wziąć udział w turnieju finałowym Mistrzostw Polski w 2023 roku.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium sportowego Gminy Dopiewo określa Uchwała nr LVII/395/13 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 listopada 2013 roku. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć m.in. klub sportowy, okręgowy lub narodowy związek sportowy danej dyscypliny, szkoła w której zawodnik pobiera naukę, radny gminy. Formularze dostępne są na stronie: www.dopiewo.pl. Wnioski o stypendium na rok 2024 za wysokie wyniki sportowe osiągnięte w roku 2023 można składać do 31 stycznia 2024 r. w biurze podawczym Urzędu Gminy Dopiewo, ul. Leśna 1c w godzinach pracy urzędu. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 61/8148262 lub pisząc e-mail na adres: gosir@dopiewo.pl.