ROZSTRZYGNIĘTY konkurs ofert dla klubów sportowych gminy Dopiewo na wynajem pomieszczenia biurowego

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na najem pomieszczenia z przeznaczeniem na biuro dla klubów sportowych gminy Dopiewo w hali sportowej GOSiR w Dopiewie. złożono jedną ofertę. Oferta spełnia kryteria formalne.
Komisja konkursowa orzekła, iż rozstrzygnięcie konkursu jest na korzyść klubu:

GMINNY KLUB SPORTOWY DOPIEWO

UL. POLNA 1 A

62-070 DOPIEWO

 

Dopiewo 15.03.2019r.