ROZSTRZYGNIĘTY Konkurs na wynajem pomieszczenia pod działalność gastronomiczną w budynku hali sportowej w Dopiewie

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na najem pomieszczenia z przeznaczeniem na gastronomię w hali sportowej GOSiR w Dopiewie.

złożono jedną ofertę. 

Oferta spełnia kryteria formalne. Komisja konkursowa orzekła, iż rozstrzygnięcie konkursu jest na korzyść firmy: 

MONA Marcin Michalak 

ul. Leśna 1

62-070 Dopiewo 

 

Dopiewo, 24 stycznia 2019