ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu na ratownictwo wodne - "OWOCOWA PLAŻA" w Zborowie

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na obsługę ratowniczą kąpieliska "owocowa plaża" w miejscowoci Zborowo nad jeziorem Niepruszewskim,
komisja konkursowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie przedłożonej dokumentacji przez trzech oferentów. Kryterium wyboru była oferowana cena za usługę.

W wyniku prac komisji wybrano ofertę: Ratownictwa Wodnego Filip Orłowski ul. Dolina 5B/19, 61-551 Poznań NIP 6972108395