Rozstrzygnięcie konkursu na najem terenu pod wypożyczalnię sprzętu pływającego

Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej dot. najmu terenu pod wypożyczanię sprzętu pływającego na "owocowej plaży" w Zborowie nad jeziorem Niepruszewskim, 

najemcą została firma Sup Bass Polska Małgorzata Majda, ul. Polna 88a/8; z siedzibą w Komornikach.