ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA GASTRONOMIĘ

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie przeprowadził konkurs ofert na dzierżawę terenu w miejscowości Zborowo nad jeziorem Niepruszewskim – „Owocowa plaża” w Zborowie o powierzchni 80 m2 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.

Komisja konkursowa po zapoznaniu się ze wszystkimi złożonymi ofertami i dokumentami konkursowymi na posiedzeniu w dniu 7 marca 2022 roku wybrała za najkorzystniejszą  

Oferta nr 1
AP lody/gofry Adrian Pawluk, ul. Ogrodowa 62-080 Lusowo

 

Protokół z wyboru w załączeniu poniżej.