Rajd rowerowy.

Rajd „Witamy Wiosnę na Szlaku Kościołów Drewnianych” organizowanego 18 marca 2023 r. Latalice/Węglewo

Organizatorzy Rajdu:
Oddział Środowiskowy PTTK Poznań-Nowe Miasto im. F. Jaśkowiaka.
Koło PTTK „Łaziki” przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Swarzędzu.

Zgłoszenia uczestnictwa indywidualne i zbiorowe przyjmowane będą:
- pocztą elektroniczną: eugeniuszjacek.1@wp.pl do dnia 16 marca 2023 roku do godz. 19.00.

Załączniki: