RAJD ROWEROWY

Już 26 sierpnia, w niedzielne przedpołudnie o godzinie 11.00 z przed Hali GOSiR w Dopiewie, przy ul. Polnej 1a wyruszymy na trasę kolejnego rajdu rowerowego, trasami wiodącymi po gminie Dopiewo. Tym razem z okazji setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego, trasa rajdu będzie przebiegać szlakami powstańców i ważnych miejsc historycznych w naszym regionie. Przybliżymy sobie również rolę Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w tych ważnym wydarzeniu jakim było Powstanie. Na trasie rajdu usytuowane będą również atrakcję dla uczestników m.in pokaz gimnastyków, strzelanie do celu oraz dawne gry i zabawy m.in toczenie koła i gra w palanta. Metą rajdu będą obiekty boiska Orlik 2012 w Skórzewie, gdzie czekać będzie poczęstunek dla naszych uczestników. Cała trasa rajdu wynosić będzie około 20 km po drogach asfaltowych. Każdy z uczestników rajdu otrzyma pamiątkową przypinkę, regulamin rajdu zakłada limit 120 uczestników, zgłoszenia można dokonywać wysyłając maila na adres gosir@dopiewo.pl
Opłata za udział w rajdzie dla osób dorosłych wynosi 5 zł, a dla dzieci do 16 roku życia udział w rajdzie jest bezpłatny. Zapraszamy i zachęcamy do udziału całe rodziny!