Przyznano stypendia sportowe Gminy Dopiewo na rok 2019

Kapituła Stypendium Sportowego Gminy Dopiewo przyznała stypendia sportowe na rok 2019

W tym roku otrzymywać je będzie 13 sportowców. Siedem piłkarek ręcznych, piłkarka nożna, zapaśniczka, pływaczka synchroniczna, koszykarka, taekwondzista i wioślarz.

Stypendia w wysokości od 200,00 zł do 250,00 zł wypłacane będą przez kolejnych 10 miesięcy.

Ośmiu stypendystów bierze udział w szkoleniu kadr narodowych (4 piłkarki ręczne, wioślarz,  pływaczka synchroniczna, taekwondzista i piłkarka nożna).

Wiktoria Grabowska mieszkanka Dąbrowy – pływanie synchorniczne oraz Jan Gąsiorowski mieszkaniec Dąbrówki – taekwondo olimpijskie otrzymyli stypendium po raz szósty z rzędu.

Stypendia na sesji Rady Gminy wręczył Wójt Gminy Dopiewo Adrian Napierała oraz przewodniczący Rady Gminy Dopiewo – Leszek Nowaczyk.