PRZYZNANO STYPENDIA SPORTOWE GMINY DOPIEWO

Kapituła Stypendium Sportowego Gminy Dopiewo, na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2023 rozpatrzyła 34 złożone wnioski. 

Kryteria określone w Uchwale Rady Gminy spełniło 18 sportowców.

Stypendia w wysokości od 200,00 do 400,00 złotych będą wypłacane zawodnikom przez okres 10 miesięcy.. 

Gratulujemy.