Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych Gminy Dopiewo NA NAJEM POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA BIURO znajdujące się w budynku hali sportowej GOSiR w Dopiewie-rozstrzygnięcie II etapu

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na najem pomieszczenia nr 3 (z przeznaczeniem na biuro o powierzchni 12,6 m2) dla klubów sportowych gminy Dopiewo w hali sportowej GOSiR w Dopiewie złożono jedną ofertę.

Oferta spełnia kryteria formalne.

Komisja konkursowa orzekła, iż rozstrzygnięcie konkursu jest na korzyść klubu:
GMINNY KLUB SPORTOWY DOPIEWO
UL. POLNA 1 A
62-070 DOPIEWO
NIP: 777-28-72-560

protokół w załączniku.