Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych Gminy Dopiewo NA NAJEM POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA BIURO znajdujące się w budynku hali sportowej GOSiR w Dopiewie-rozstrzygnięcie I etapu

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie informuje, o rozstrzygnięciu I etapu konkursu - jawnego otwarcia kopert z ofertami w sprawie wyboru oferty na najem:
pomieszczenia nr 3 (na biuro o powierzchni 12,6 m2) dla klubów sportowych zarejestrowanych w Gminie Dopiewo.

protokół w załączniku.