Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych Gminy Dopiewo NA NAJEM POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA BIURO znajdujące się w budynku hali sportowej GOSiR w Dopiewie

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie ogłasza otwarty konkurs ofert na najem pomieszczenia nr 3 (na biuro o powierzchni 12,6 m2) znajdującego się w budynku hali sportowej GOSiR w Dopiewie.

Konkurs dla klubów sportowych zarejestrowanych w Gminie Dopiewo.

termin składania ofert: 20 grudnia 2021 r. do godziny 12.00

szczegóły w załącznikach.