OFERTA PRACY - KONSERWATOR

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

_K O N S E R W A T O R__

  • podstawa zatrudnienia: umowa o pracę,
  • wymiar czasu pracy: 1 etat – 40 godzin tygodniowo, praca dwuzmianowa,
  • wymagania: obywatelstwo polskie, prawo jazdy kat. B,  wykształcenie zawodowe, umiejętność organizowania pracy i współpracy w zespole, dyspozycyjność, preferowane osoby z terenu Gminy Dopiewo.

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • kserokopie potwierdzające kwalifikacje i wyksztalcenie zawodowe oraz inne dokumenty dotyczące posiadanych kwalifikacji i umiejętności.
  • podpisana klauzula RODO 

Składający ofertę o pracę wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez GOSiR w Dopiewie niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko konserwator.

Oferty pracy należy składać do 7 lutego 2022 osobiście, pocztą na adres: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo lub mailem na adres napierala@dopiewo.pl