Oferta pracy - instruktor rekreacji ruchowej

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie ogłasza nabór na stanowisko pracy:

INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ

miejsce pracy:  kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” w  Skórzewie, inne obiekty Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie,

stanowisko pracy: INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ, zatrudnienie na umowę o pracę, pełen etat z dodatkową możliwością  umowy zlecenie  (28 godzin miesięcznie) w ramach programu Lokalny Animator Sportu.

wymagania: wykształcenie średnie, ukończony kurs instruktora rekreacji ruchowej w danej specjalności rekreacji, obywatelstwo polskie, umiejętność organizowania imprez rekreacyjno-sportowych, obsługa komputera, posiadanie prawa jazdy kategorii B, wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, dyspozycyjność (praca również w soboty i niedziele).

 wymagane dokumenty:

1. życiorys,

2. list motywacyjny,

3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. kserokopie potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie,

5. oświadczenie  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne,

7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko instruktora rekreacji ruchowej,

8. inne dokumenty m.in. opinie, referencje z poprzednich miejsc pracy.

 

Oferty pracy można składać osobiście, pocztą tradycyjną na adres Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Polna 1a, 62-070 Dopiewo lub za pomocą poczty elektronicznej na adres napierala@dopiewo.pl

w terminie do 9 kwietnia 2021 roku do godziny 15:00

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na  stronie internetowej www.gosir.dopiewo.pl