Konkurs na dzierżawę terenu "Owocowa plaża" w Zborowie GASTRONOMIA 2022

Informujemy, że w wyniku prowadzonego postępowania konkursowego wszyscy oferenci poproszeni zostali o doprecyzowanie ofert. 

Tym samym rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 7 marca 2022 roku