Kąpielisko "OWOCOWA PLAŻA" w Zborowie

WAŻNE !

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (GOSiR) w Dopiewie organizator kąpieliska „OWOCOWA PLAŻA” w Zborowie nad jeziorem Niepruszewskim informuje,

że od 1 lipca 2021 z przyczyn niezależnych od GOSiR, KĄPIELISKO „OWOCOWA PLAŻA” w Zborowie będzie NIESTRZEŻONE przez ratowników.

Firma, która w drodze konkursu została wyłoniona dla zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się, (ZOBACZ ROZSTRZYGNIĘCIE) w dniu 30.06.2021 poinformowała, że nie rozpocznie współpracy i nie zapewni ratowników na kąpielisku.

W związku z powyższym, do czasu wyłonienia nowego partnera, który zapewni ratowników, zalecamy zachowanie szczególnej ostrożność podczas kąpieli w Zborowie lub korzystanie z innych strzeżonych kąpielisk w okolicy.