Dostępność obiektów GOSiR w Dopiewie w czasie epidemii covid-19

W związku nowelizacją przepisów od soboty 1 maja 2021 roku zmianie ulegają zasady korzystania z obiektów sportowych zarządzanych przez GOSiR w Dopiewie:

 • Kompleksy boisk ORLIK 2012 w Dopiewie i Skórzewie oraz boiska wielofunkcyjne w Konarzewie zostają otwarte w ścisłym reżimie sanitarnym do uprawiania sportu zarówno zawodowego jak i amatorskiego.
  Na każdym z boisk obowiązuje limit - na obiekcie może przebywać nie więcej niż 50 osób.
  Ogólne zasady korzystania z obiektów:
  1. Przebywając na obiekcie nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust /dotyczy to osób uprawiających sport i osoby prowadzącej zajęcia.
  2. Zalecane jest zachowanie możliwie najczęściej dystansu przy uprawianiu sportu /analogicznie jak przy np.przemieszczaniu się i bezpiecznych odstępów 2 metrowych.
  3. Osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są zobowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt.

  Boiska orlik 2012 w Skórzewie i Dopiewie czynne: poniedziałek - piątek w godz. 15.00 - 22.00 sobota - niedziela w godz.10.00 - 22.00
  Boisko wielofunkcyjne w Konarzewie czynne: poniedziałek - niedziela w godz. 10.00 - 22.00

   

 • Hala sportowa GOSiR oraz salka do ćwiczeń zostaje udostępniona dla:
  1. Zawodników uprawiających sport zawodowy w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)
  2. zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),
  3. zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej,
  4. zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
  5. zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,
  6. dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,
  7. dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia obiektu

  Przygotowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. (Poz. 814) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.