STYPENDIA SPORTOWE 2019

Zapraszamy do składania wniosków o stypendium sportowe Gminy Dopiewo. Do tej pory dofinansowano 66 stypendystów uprawiających różnorodne dyscypliny sportu.  Stypendia wypłacane są przez dziesięć miesięcy w wysokości od 150,00 do 250,00 złotych miesięcznie w zależności od sukcesów. Stypendia przyznaje Kapituła Stypendium Sportowego Gminy Dopiewo skład której powołuje Uchwałą Rada Gminy.  

Wnioski o stypendium na rok 2019 za wyniki osiągnięte w roku 2018 można składać w terminie 2 stycznia do 1 lutego 2019 roku w biurze podawczym Urzędu Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c w Dopiewie w godzinach pracy Urzędu.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ STYPENDIUM?

Zawodnik lub zawodniczka musi:

- uprawiać dyscyplinę olimpijską

- nie może mieć ukończone 21 lat 

- być w kategorii wiekowej juniora młodszego, juniora lub młodzieżowca (różny wiek w różnych dyscyplinach)

- spełnić minimum jedno z poniższych kryteriów w 2018 roku.

  • brać udział w szkoleniu kadry wojewódzkiej lub szkoleniu centralnym kadry narodowej,
  • być w 2018 roku  uczestnikiem Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata lub Europy w kategoriach młodzieżowych (junior młodszy, junior, młodzieżowiec).
  • zdobyć medal w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, Mistrzostwach Polski Juniorów, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski.
  • w przypadku uprawiania gier zespołowych musieli wziąć udział w turnieju finałowym Mistrzostw Polski.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć m.in. klub sportowy, okręgowy lub narodowy związek sportowy danej dyscypliny, szkoła w której zawodnik pobiera naukę, radny gminy.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium sportowego Gminy Dopiewo określa uchwała nr LVII/395/13 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 listopada 2013 roku.

Uchwała oraz wszelkie druki do pobrania poniżej lubw siedzibie GOSiR w Dopiewie ul. Polna 1a lub biurze podawczym Urzędu Gminy Dopiewo ul. Leśna 1c