Obiekty sportowe GOSiR w Dopiewie czasowo NIECZYNNE

UWAGA ! Zgodnie z wydanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Poz. 654) obiekty sportowo-rekreacyjne GOSiR w Dopiewie (hala sportowa GOSiR, kompleksy boisk ORLIK 2012 w Dopiewie i Skórzewie oraz boisko wielofunkcyjne w Konarzewie) w dniach 10.04.2021-18.04.2021 zostają zamknięte.

* w tych dniach z obiektów można korzystać "wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodnicy pobierający stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodnicy będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy lub zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych."

Załączniki: